Khóa Đào tạo Quản lý cấp trung

Khóa Đào tạo Quản lý cấp trung

Trở thành nhà quản lý là mục đích thăng tiến và cũng là một mốc quan trọng trên con đường sự nghiệp của nhiều người. Nhưng những người giỏi chuyên môn chưa hẳn đã quản lý tốt bởi muốn trở thành một người quản lý giỏi, doanh nhân cần biết tự nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý của mình. Quản lý là một công việc đầy thử thách và rất dễ thất bại nếu không có phương pháp.

Một nhà quản lý không có kinh nghiệp dễ mắc phải những lỗi sau: đồng nhất tầm nhìn, mục tiêu của chủ doanh nghiệp với tầm nhìn và mục tiêu của chính mình hoặc coi nhiệm vụ của mình là thực thi tầm nhìn, mục tiêu của chủ doanh nghiệp; sa lầy vào công việc chuyên môn; đặt nhầm trọng tâm quản lý vào con người thay vì các hệ thống quy trình; nhận thức không đúng về các chiến lược mà nhà quản lý cần xây dựng….Vậy làm sao để khắc phụ những ngộ nhận về quản lý đó và trở thành Nhà quản lý chuyên nghiệp

Mục tiêu sau đào tạo

Cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý và lãnh đạo trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Đối tượng học viên

  • Trưởng phòng, quản lý các phòng ban, bộ phận
  • Trưởng nhóm có tiềm năng phát triển lên vị trí Quản lý cấp trung trong tương lai
    Khóa Đào tạo Quản lý cấp trung

Nội dung chương trình

Nội dung đào tạo sẽ được thiết kế cho từng doanh nghiệp bằng cách lựa chọn từ các module dưới đây:

               NỘI DUNG

        CHUYÊN ĐỀ TỔNG QUÁT

       CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU

Phần 1: Hình ảnh của một quản lý cấp trung (Image of a middle management) 1.1. Hình ảnh của một quản lý cấp trung (Image of a middle management) 1.2. Nâng tầm lãnh đạo (Leadership Development Program – Breakthrough Leadership)
Phần 2. Lãnh đạo bản thân xuất sắc (Outstanding self – leadership) 2.1. Kỹ năng tự học và nâng cao năng lực cá nhân (Improving own learning and performance) 2.2. Kỹ năng phát triển cá nhân và sự nghiệp (Personal and career development skills)
3.1. Kỹ năng lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân (Self leadership & Personal branding)
4. Tư duy sáng tạo và mạo hiểm (Initiative and enterprise skills)
5. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc (Planning and organising skills)
6.1. Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ (Interpersonal skills) 6.2. Kỹ năng lắng nghe (Listening skills)
6.3. Kỹ năng thuyết trình (Presentation skills)
7.1. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề (Analytical Thinking & Problem Solving Skills) 7.2. Giải quyết vấn đề phức tạp (Complex problem solving)
8.1. Tư Duy Chiến Lược (Strategy Thinking) 8.2. Kỹ Năng Quản Trị Sự Thay Đổi (Change Management Skills)
8.3. Tư duy phản biện (Critical thinking)
9.1. Tư duy dịch vụ (Service Orientation) 9.2. Tư duy kinh doanh nhạy bén (Powerful Business Acumen Skill)
Phần 3: Quản trị đội ngũ (Team Management) 10.1.  Kỹ Năng làm việc nhóm (Teamwork Skills) 10.2.  Kỹ Năng Quản lý Cuộc họp (Meeting Management Skills)
10.3. Kỹ năng đàm phán vượt trội (Exceptional Negotiation Skill)
10.4. Quản trị hiệu quả công việc & BSC, KPIs (Performance Management and BSC, KPIs)
11.1. Quản Trị Dự Án (Project Management) 11.2. Lập kế hoạch, phối hợp hiệu quả và tổ chức hành động (Effective planning & coordinating)
11.3. Quản lý thời gian hiệu quả (Effective time management)
12.1. Lãnh đạo và phát triển nhân viên (Leading and Developing People) 12.2. Kỹ Năng Tạo động Lực làm việc Cho nhân viên (Motivating Skills)
12.3. Kỹ Năng Huấn Luyện và Kèm cặp (Coaching & Mentoring Skills)
12.4. Kỹ năng giao việc và ủy quyền (Effective Delegation Skills)
12.5. Kỹ năng dẫn giảng (Train the trainer)
Phần 4: Quản trị môi trường doanh nghiệp (Corporate Environmental Management) 13.1. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp (Build organizational culture) 13.2. Xây dựng tổ chức học hỏi (Build learning organization)
13.3. Xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo (Building a creative innovation environment)
13.4. Quản trị văn phòng hiện đại (Modern Office Management)

——————————–

CÔNG TY CỔ PHẦN BMSGROUP GLOBAL

Hotline  : 0974 636562

Website : www.bmsgroupglobal.com

Email : bmsgroup0701@gmail.com 

Fanpage : BMSGroup Global

Office : 19 Floor, FLC Twins, No 265 Cau Giay Street, Hanoi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *