Các dịch vụ

[page_header height=”0px” type=”share” align=”center” show_title=”0″ bg_size=”original”]

[divider align=”center”]

BMSGroup Global cung cấp dịch vụ tư vấn giải pháp tổng thể nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Dịch vụ

——————————–

CÔNG TY CỔ PHẦN BMSGROUP GLOBAL

Hotline  : 0974 636562

Website : www.bmsgroupglobal.com

Email bmsgroup0701@gmail.com 

Fanpage: BMSGroup Global

Office : 19 Floor, FLC Twins, No 265 Cau Giay Street, Hanoi.