Môi trường, Xã hội & Quản trị Doanh nghiệp

VÌ SAO ESG QUAN TRỌNG VỚI CHÚNG TÔI?

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003, VinaCapital thấu hiểu môi trường và văn hóa kinh doanh tại đây. Chúng tôi luôn tìm kiếm những tiềm năng tăng trưởng và cơ hội tạo ra những giá trị thặng dư cho doanh nghiệp.

Tại VinaCapital, chúng tôi tin rằng việc quản lý các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp cũng chính là quản trị rủi ro trong đầu tư, là một yếu tố quan trọng đối với mục tiêu tạo ra lợi nhuận bền vững. Do đó, việc củng cố hoạt động nâng cao hiệu quả ESG tại các doanh nghiệp thuộc danh mục là hoạt động không thể thiếu nhằm tạo ra giá trị cho khoản đầu tư của chúng tôi. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã xây dựng và thực thi bộ nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm.

Đầu tư có trách nhiệm là cốt lõi trong hoạt động của chúng tôi

Chúng tôi đã phát triển một bộ phận chuyên trách về ESG được giám sát bởi Tổng Giám đốc Tập đoàn và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Rủi ro. Bộ phận ESG và bộ phận Nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và được trang bị những công cụ cần thiết để nhận diện và đánh giá những rủi ro liên quan đến các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp, từ đó phát triển các giải pháp để phòng tránh và giảm thiểu tác động. Điều này giúp đảm bảo chúng tôi luôn có những thông tin đầy đủ, chính xác trong quá trình đưa ra các quyết định đầu tư.

Quy trình triển khai tích hợp ESG của VinaCapital được thiết kế xoay quanh mục đích xây dựng ESG trở thành một văn hóa cốt lõi, được lồng ghép vào hoạt động vận hành, cách ứng xử của đội ngũ nhân viên, nguyên tắc mua sắm, và cả với các đối tác của chúng tôi.

Sàng lọc và Nghiên cứu

Quyết định Đầu tư​

Đồng hành

Thoái vốn

BMS Holding luôn ý thức rõ ràng về những thách thức của quá trình đầu tư tại các thị trường mới nổi như Việt Nam, và tác động của những thách thức này đến các khoản đầu tư do chúng tôi thực hiện. Do đó, chúng tôi không kết luận điểm ESG thấp là lý do để không đầu tư vào một doanh nghiệp, nếu ban lãnh đạo doanh nghiệp ý thức được tầm quan trọng của việc quản trị các rủi ro liên quan đến ESG đối với khả năng phát triển dài hạn và bền vững của công ty, hoặc ban lãnh đạo doanh nghiệp cam kết đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị ESG. Với quyết định đầu tư vào những doanh nghiệp này, chúng tôi muốn khích lệ và hỗ trợ ban lãnh đạo doanh nghiệp tạo dựng thêm giá trị thặng dư bền vững thông qua việc củng cố hiệu quả của ESG.

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối đội ngũ nhân viên và cộng đồng.

Chúng tôi hiểu rằng đội ngũ nhân viên là tài sản quý giá nhất, do đó chúng tôi tập trung xây dựng môi trường văn hóa hỗ trợ lẫn nhau, thông qua các chính sách phúc lợi, đào tạo và hệ thống phát triển nghề nghiệp chi tiết. Minh chứng cho cam kết của VinaCapital, chúng tôi đã được vinh danh là “Nơi làm việc Tốt nhất” trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tại Việt Nam năm 2020, và thuộc danh sách “100 Nơi làm việc Tốt nhất” tại Việt Nam năm 2021.