VỀ CHÚNG TÔI

THÀNH LẬP NĂM 2003​

Với tư cách là nhà quản lý đầu tư đa lĩnh vực duy nhất của Việt Nam, chúng tôi có vị thế đặc biệt để tạo giá trị và chia sẻ các cơ hội và lợi ích từ sự phát triển của đất nước trên các loại tài sản.

Sứ mệnh của BMS Holding là giúp nhà đầu tư khám phá các cơ hội đầu tư tốt nhất tại Việt Nam bằng cách tận dụng các mối quan hệ sâu rộng, kiến thức đầu tư, khả năng phân tích và chuyên môn tài chính của mình.

Các chuyên gia của chúng tôi có kinh nghiệm đầu tư bài bản về các loại tài sản truyền thống và thay thế, bao gồm cổ phiếu, tài sản có thu nhập cố định, cổ phần tư nhân, công nghệ, bất động sản và năng lượng sạch.

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Những giá trị cốt lõi, kết hợp với kiến thức toàn cầu, hiểu biết địa phương và kinh nghiệm lâu năm của chúng tôi, cho phép chúng tôi mang lại kết quả đầu tư dài hạn vượt trội và trở thành đối tác tin cậy cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế khi đầu tư vào Việt

QUẢN LÝ

BMS Holding cam kết tuân thủ những tiêu chuẩn toàn cầu cao nhất trong quản trị doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực hoạt động, bao gồm các chính sách, thủ tục, hướng dẫn về quy tắc đạo đức, các hoạt động kinh doanh, kiểm soát tài chính, báo cáo và quản trị rủi ro.

BMS Holding luôn áp dụng các tiêu chuẩn thực hành này trong hệ thống trực thuộc Tập đoàn và các doanh nghiệp mà chúng tôi đầu tư. Các quỹ niêm yết của chúng tôi bắt buộc phải có những biện pháp kiểm soát rõ ràng dưới sự giám sát của ban quản trị nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhất các nghĩa vụ do cổ đông và nhà đầu tư ủy thác. BMS Holding đã xây dựng các chính sách, qui trình để giải quyết những xung đột lợi ích tiềm ẩn và các vấn đề đạo đức một cách công bằng và minh bạch. Chúng tôi tuân thủ quy định của những sàn giao dịch chứng khoán nơi các quỹ đầu tư của chúng tôi hoạt động, như quy định của Vương quốc Anh hay một số quốc gia khác.

Chúng tôi tin rằng áp dụng các chính sách quản trị doanh nghiệp toàn diện rất quan trọng để giữ vững sự tin yêu của khách hàng, đối tác và thị trường vào thương hiệu BMS Holding.

Để biết thêm thông tin về nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm của BMS HOLDING,
Quý khách có thể tìm hiểu chính sách của chúng tôi tại đây hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: bmsholding@gmail.com

Chúng tôi áp dụng các tiêu chí ESG vào quá trình phân tích và ra quyết định đầu tư.

Phương thức đầu tư của chúng tôi kết hợp với các tiêu chí ESG để đánh giá và giám sát những rủi ro như là một phần của quá trình thẩm định. Các nhà quản lý danh mục đầu tư của VinaCapital cũng chủ động phân tích những tác động tiềm ẩn của các vấn đề ESG khi đưa ra quyết định đầu tư. Cách tiếp cận này cũng là chìa khóa giúp chúng tôi hiểu rõ về các doanh nghiệp trước khi đầu tư vào.

Chúng tôi ủng hộ việc chấp thuận và áp dụng các Nguyên tắc trong ngành quản lý đầu tư.

Chúng tôi tham gia vào Hệ thống PRI, là diễn đàn đặc biệt cho phép các thành viên chia sẻ nguồn lực, thông tin và nâng cao mức độ ảnh hưởng đối với các vấn đề ESG.

Thông qua quy trình báo cáo, chúng tôi có thể: